Certyfikaty

Długoletnie doświadczenie w produkcji i dbałość o dochowanie reżimów technologicznych zaowocowało osiągnięciem wysokich standardów jakościowych. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem na nasze wyroby certyfikatu obowiązującego na rynku USA i Kanady. Jednocześnie ciągle trwają prace nad udoskonalaniem i poszerzaniem asortymentu, a co za tym idzie wzbogaceniem już istniejącej oferty handlowej.

Certyfikat BBJ

Certyfikat do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ.

ISO 9001:2015 Wersja PL

System zarządzania jakością dla zakresu stosowania projektowanie, produkcja i sprzedaż rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych niskiego napięcia.

ISO 9001:2015 English version

Quality management system for the sectors of design, production, and sale of low voltage electrical switchboards and control cabinets.

Certyfikat B/12/030/10

Wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa – rozdzielnice elektryczne niskonapięciowe, rozdzielnice tablicowe RH, RP, RP-eko, RL, RZP, NRP, NRP-eko, NRP, ALFA, P.

Certyfikat B/12/031/10

wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich – rozdzielnice elektryczne niskonapięciowe GAMMA, ZZP.

Certyfikat B12/155/07

wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B”- rozdzielnice nn RH4.

Certyfikat zgodności CE – CE/12/024/08

wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uprawniający do oznaczania znakiem zgodności CE produkowanych przez naszą firmę szyn zaciskowych do aparatów modułowych z końcówkami widełkowymi lub prostymi (1F-200, 1F-1000, 3F-200, 3F-1000) i poświadczający, że wyroby te są zgodne z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2006/95/WE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz 1089 – oraz zharmonizowaną normą PN-EN 60947-1:2006 (EN 60947-1:2004).

Certyfikat Nr B/12/68/08

wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B” – szyny zaciskowe do aparatów modułowych z końcówkami widełkowymi lub prostymi (1F-200, 1F-1000, 3F-200, 3F-1000).

Deklaracje zgodności (kliknij aby pobrać):

Szafy rack i akcesoria

Szafy sterownicze i obudowy hermetyczne oraz akcesoria

Rozdzielnice elektryczne modułowe i licznikowe oraz akcesoria

Rozdzielnice multimedialne i akcesoria