slupki

Pełne wsparcie dla projektantów na każdym etapie inwestycji:

Pliki DWG
STEP
Modele 3D
Rysunki techniczne
Zdjęcia

Zobacz, jak wygląda nasza produkcja!

Nasza produkcja skupia się w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Krakowie. Cały proces oparty jest o najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, dzięki czemu możemy zapewnić najwyższą jakość i rozsądną cenę dla oferowanych przez nas rozdzielnic elektrycznych, szaf sterowniczych, czy też szaf rack. Stale rozwijamy nasze możliwości i kompetencje, aby móc nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem rynku oraz rosnącymi wymaganiami naszych klientów.

Zapraszamy do obejrzenia zakładu produkcyjnego firmy SABAJ SYSTEM.

Najnowsze wpisy na naszym blogu:

Teleinformatyka
Sabaj_System

Czym są szafy ser­we­rowe i jak się je dobiera?

Szafy ser­we­rowe, czyli 19” szafy rack znane są każ­demu, kto choć pobież­nie miał do czy­nie­nia z branżą IT. Dłu­gie rzędy iden­tycz­nych obu­dów w olbrzy­mich ser­we­row­niach pozwa­lają przy­pusz­czać, że pro­gno­zo­wana na naj­bliż­szy rok ilość danych zgro­ma­dzo­nych przez ludz­kość w sieci mająca osią­gnąć 1 try­lion GB wcale nie jest nie­re­alna. Czym jed­nak są tak powszechne szafy ser­we­rowe i co trzeba wziąć pod uwagę dobie­ra­jąc je do potrzeb użyt­kow­nika?

Czytaj Dalej »