WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
slupki

Pełne wsparcie dla projektantów na każdym etapie inwestycji:

Pliki DWG
STEP
Modele 3D
Rysunki techniczne
Zdjęcia

Zobacz, jak wygląda nasza produkcja!

Nasza produkcja skupia się w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Krakowie. Cały proces oparty jest o najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, dzięki czemu możemy zapewnić najwyższą jakość i rozsądną cenę dla oferowanych przez nas rozdzielnic elektrycznych, szaf sterowniczych, czy też szaf rack. Stale rozwijamy nasze możliwości i kompetencje, aby móc nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem rynku oraz rosnącymi wymaganiami naszych klientów.

Zapraszamy do obejrzenia zakładu produkcyjnego firmy SABAJ SYSTEM.

Szafy rack i rozdzielnice elektryczne polskiej produkcji - Sabaj System

Najnowsze wpisy na naszym blogu:

Elektrotechnika

Jak działa wyłącznik różnicowoprądowy?

Wyłącz­nik róż­ni­co­wo­prą­dowy nazy­wany też róż­ni­cówką, RCD czy RCCB to jedno z tych urzą­dzeń, o któ­rych każdy w zasa­dzie sły­szał, nie­któ­rzy wie­dzą, czemu służy, ale rzadko kto, poza elek­try­kami,

Czytaj Dalej »
Elektrotechnika

Rodzaje bez­piecz­ni­ków

Bez­piecz­nik w potocz­nym rozu­mie­niu nie jest pre­cy­zyj­nym okre­śle­niem apa­ratu elek­trycz­nego repre­zen­ta­tyw­nego dla pew­nej grupy urzą­dzeń, lecz nazwą zwy­cza­jową, któ­rej używa się naj­czę­ściej dla okre­śle­nia róż­nych urzą­dzeń

Czytaj Dalej »