Sabaj-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt:

Ochrona miejsc pracy, w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kwota dofinansowania w ramach projektu: 202 235,31 PLN

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktywnych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa

Nazwa Beneficjenta: Sabaj-System Sp. z o.o
Wartość projektu: 17 801 803,80
Udział Unii Europejskiej: 10 670 082,28
Okres realizacji:01/06/2009 do 30/11/2013

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wdrożenie innowacji technologicznych i produktywnych w firmie SABAJ-SYSTEM

Nazwa Beneficjenta: Sabaj-System Sp. z o.o
Wartość projektu: 16 021 598,70
Udział Unii Europejskiej: 9 612 959,23
Okres realizacji: 20/12/2010 do 30/11/2015

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO